Idealna koszula męska: szyta na miarę czy ze sklepu? - ZAKOŃCZONY

Do niedawna chcąc skorzystać z usług krawca trzeba było wybrać się z wizytą do zakładu krawieckiego. Dziś usługę krawiectwa miarowego można zamówić nie wychodząc z domu. Bez ryzyka, za to z wszystkimi jej zaletami.


W branży modowej coraz częściej powstają firmy, które nie mają towaru w magazynie, a z powodzeniem go sprzedają. Wcale nie chodzi tu o dropshipping, pośrednictwo czy też inną formę handlu poprzez udostępnianie tradycyjnych lub elektronicznych kanałów dystrybucji


Jak to możliwe?


Odpowiedź jest prosta, to e-krawiectwo, którego ideą jest sprzedaż nie tyle produktu, co usługi krawiectwa, a właściwie krawiectwa miarowego. W Polsce takie podejście do biznesu reprezentuje np. marka HENDERSON. W sklepie internetowym tego producenta w zaledwie 15 minut można zaprojektować i zamówić męską koszulę szytą na miarę, tak jak u krawca.

 

 

Chociaż taka usługa do tej pory uznawana była przez wielu za elitarną, dziś staje się powszechnie dostępna. A wszystko to za rozsądną cenę. Jest to świetna alternatywa dla mężczyzn ceniących sobie indywidualność i wysoką jakość, którzy jednocześnie dokonują świadomych i odpowiedzialnych zakupów. Zalet zamawiania koszul czy też innych produktów szytych bądź wykonywanych na miarę jest wiele. Wydaje się, że najważniejszą z nich jest możliwość pełnej personalizacji. W takich sklepach jak www.hendersonshirts.com można samodzielnie wykonać projekt koszuli, począwszy od wyboru tkaniny, poprzez wybór rodzaju kołnierzyka czy mankietu, aż po indywidualnie zaprojektowany haftowany monogram.

 

 

Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się zwłaszcza u mężczyzn o niestandardowej budowie ciała, na których koszula kupiona w sieciówce nie leży jak trzeba. Ta cześć męskiej garderoby jest jednym z najważniejszych elementów stroju, dlatego też warto zwrócić na jej wybór szczególną uwagę. Skrojona na miarę koszula to gwarancja wygody noszenia i nienagannego wyglądu. Samodzielnie projektując koszulę mamy wpływ na każdy jej element, dzięki czemu zyskujemy niepowtarzalny design. Odpowiedzią na indywidualne potrzeby i upodobania, nawet najbardziej wymagającego klienta, jest więc właśnie krawiectwo miarowe.

 

 

Można odpowiedzialnie produkować, można też odpowiedzialnie kupować. To nie tylko zaleta, ale też filozofia świadomych producentów i klientów. Warto wypróbować tę formę zakupów, bowiem zamawianie koszul czy innych elementów garderoby w systemie e-krawiectwa to nie tylko gwarancja wysokiej jakości tkanin, dbałości o najmniejszy detal szycia, ale również możliwość pełnej personalizacji koszuli i świadome zakupy od firmy, która szyje wyłącznie na indywidualne zamówienia.

 

KONKURS

 

Chcesz mieć okazję do przekonania się na własnej skórze o zaletach krawiectwa miarowego? Mamy dla was 6 voucherów, każdy o wartości 259 zł, na indywidualnie zaprojektowaną koszulę w sklepie www.hendersonshirts.com, uszytą specjalnie na miarę laureatów konkursu.


Aby wziąć udział w konkursie:


- Napisz nam, co według ciebie wyróżnia eleganckiego mężczyznę?

- Odpowiedź prześlij na adres e-mail: konkurs@maxmodels.pl

- Jeśli jesteś użytkownikiem MaxModels, pamiętaj, aby w nadesłanym zgłoszeniu zamieścić swój nick.


Na wasze zgłoszenia czekamy do 12.02.2019 r. do godziny 23:59. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W tytule wiadomości prosimy zamieścić "Henderson".

 

_________________________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSU:

 

Vouchery na indywidualnie zaprojektowaną koszule otrzymują:

 

- Grzegorz L.

- Andrzej M.

- KarlBloss

- Adam P.

- Wojtek Z.

- Grzegorz M.


Laureaci otrzymali od nas wiadomość e-mail. Gratulujemy!

 

 

• Administrator danych dla celów organizacji konkursu: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a więcej»
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD@firma.interia.pl więcej»
• Cel oraz podstawa przetwarzania danych: zgoda na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez administratora danych oraz ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu
• Informacje o dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w tym weryfikacji przez administratora danych, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie oraz do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i rezygnację z uczestnictwa w konkursie, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem
• Odbiorcy danych: dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonujących na zlecenie administratora danych czynności związanych z organizacją konkursu (np. wysyłka nagród)
• Okres przechowywania danych: dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie, poza danymi zwycięzców konkursu, zostaną poddane anonimizacji; dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celach ewentualnego wykonywania licencji udzielonej zgodnie z regulaminem konkursu, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia) oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (podatkowego i rachunkowości)
• Prawa podmiotu danych: prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także inne prawa, których opis znajduje się tutaj»


Regulamin konkursu»

 


Redakcja Maxmodels.pl/Materiały prasowe

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Henderson"


I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Henderson" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 29.01.2019 r. i trwa do dnia 12.02.2019 r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem
https://www.maxmodels.pl/idealna-koszula-meska-szyta-na-miare-czy-ze-sklepu,a,1577.html
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu (zwany dalej „Uczestnikiem").
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie zgłoszenia z odpowiedzią na pytanie konkursowe: "Co według ciebie wyróżnia eleganckiego mężczyznę?"
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zadania konkursowego i przesłanie Materiału do dnia 12.02.20180 r. do godziny 23:59:59 na adres: konkurs@maxmodels.pl wraz z podaniem następujących danych: imię i nazwisko i nick w serwisie maxmodels.pl, jeżeli posiadasz konto.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia w treści wiadomości o treści następującej:
Akceptuję regulamin konkursu "Wygraj vouvher na koszulę w sklepie hendersonshirts.com" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.10. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału;
b. wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.maxmodels.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu;
c. udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
iv. tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych
v. rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
vi. wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
11. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Materiału, który narusza prawa osób trzecich, zawiera treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiałów, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż stanowią naruszenie praw lub zawierają treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
12. Przesyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz, tj. umieścić tylko jeden Materiał.
14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika.
15. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
16. Laureatami Konkursu zostaną trzy osoby spośród Uczestników, których przesłany Materiał zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora spośród jego pracowników (zwani dalej „Laureatami"). Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.
III. Rozwiązanie Konkursu
17. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dn. 15.02.2019 r.
18. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.
19. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu MaxModels.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia innych wymogów podanych w Regulaminie, a nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
IV. Nagrody
20. Nagrodami w Konkursie jest 6 voucherów, każdy o wartości 259 zł. na indywidualnie zaprojektowaną koszulę w sklepie www.hendersonshirts.com
21. Laureat ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 14 dni od dnia ich wyłonienia przez Organizatora. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
26. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.
28. Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Laureatów, zostaną poddane anonimizacji.
33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
35. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
37. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
38. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
43. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Komentarze (0)

Twój komentarz może być pierwszy

Skomentuj
Zostało 4000 znaków do wpisania